Artykuły podsumowujące badania

Artykuły podsumowujące badania

„Zielnik kulturowy” to etnobotaniczny projekt mający na celu zwrócenie uwagi odbiorców na tradycję stosowania ziół i dzikich roślin w obrzędowości i życiu codziennym oraz w szeroko rozumianej kulturze. Przeprowadzone zostały badania wokół kilku grup tematycznych:
– używania roślin w lecznictwie i kuchni,
– użytkowania roślin w tradycyjnych ogródkach przydomowych i lokalnego nazewnictwa flory,
– wykorzystania roślin w obrzędowości dorocznej,
– symboliki roślin.

Prezentujemy artykuły podsumowujące badania.