Filmowe warsztaty zielarskie

Filmowe warsztaty zielarskie

Poniżej prezentujemy efekty w postaci 5 filmowych warsztatów zielarskich, w których pokazane zostały różne sposoby podejścia do roślin. Od tradycyjnego, ludowego, z elementami mistycyzmu i inspiracjami florystycznymi w regionalnym stroju śląskim, po określenie właściwości biochemicznych poszczególnych ziół i sposoby wykorzystania ich w fitoterapii. W filmach przedstawiane są różne fazy wegetacji roślin i możliwości korzystania z nich w ciągu całego roku, zatem nie trzeba sugerować się wyłącznie porami roku zawartymi w tytułach odcinków.

Filmy mają charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych w filmach, nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej.

Ogród i kuchnia makrobiotyczna

Malowane kwiaty w stroju śląskim

Lato

Późne lato

Jesień

Finansowanie