Szkolenie

09.11 | Wybrane zagadnienia w zakresie Finansów Publicznych z uwzględnieniem COVID w 2021 roku

Data szkolenia: 9 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 10:00-15:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.11.2021 r.

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE

Cel szkolenia:

  • Zaprezentowanie uczestnikom zagadnień związanych z planowaniem w kulturze i odpowiedzialnością z dyscypliny finansów publicznych.
  • Zasady stosowania 50% KUP do wynagrodzeń z praw autorskich i pokrewnych.
  • Wskazanie ryzyka stosowania 50% KUP dla wynagrodzeń osobowych oraz niewłaściwą kwalifikacją umów zlecenia do umów o dzieło.
  • Zapoznanie się przy jakich usługach świadczonych przez zagranicznych kontrahentów może występować podatek u źródła.
  • Ewidencja PPK i terminy zapłaty.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • uzyskanie informacji dotyczących obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • uzyskanie praktycznej wiedzy nt. zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych naliczaniem podatku u źródła, wyceną, zapłatą i deklarowaniem,
  • nabycie wiedzy odnośnie warunków do  stosowania 50% KUP  dla twórców i artystycznych wykonań.,

 

Program szkolenia:

Wybrane zagadnienia w zakresie  Finansów Publicznych z uwzględnieniem  COVID w  2021 roku

A. Umarzanie należności z uwzględnieniem COVID, plany finansowe, PPK

1/ Unormowania zawarte w  ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad umarzania należności, rozkładania na raty itp.  Rozwiązania wynikające z przepisów przejściowych związanych z COVID-19.

2/ Plany finansowe i terminy  korekt a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów      publicznych – wyniki kontroli NIK w instytucjach samorządowych,

B. Podatek u źródła

1/ Certyfikat rezydencji – warunkiem niezbędnym do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2/ Stawki podatku i deklarowanie w IFT-1 i IFT-2 oraz CIT-10Z i 8A-R.

3/ Przykłady dotyczące podatku u źródła.

C. Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50 % KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców.

1/ Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50% KUP (wzory umów w wordzie).

2/ Umowy o dzieło z przeniesieniem praw pokrewnych a 50% KUP  (wzory umów w wordzie)

3/ Umowy o dzieło a składki ZUS – orzecznictwo i wyroki sądowe.

D. Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT

1/ Kiedy podróże zleceniobiorcy oraz inne nieodpłatne świadczenia korzystają ze zwolnienia od PIT.

2/ aktualne orzecznictwo KIS oraz sądów w zakresie możliwości zwolnienia od podatku kosztów podróży zleceniobiorców.

E. PPK – ewidencja ksiegowa i terminy zapłaty.

F. Inne zmiany

G. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,  ul. Teatralna 4  Katowice  (1. piętro, sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.-  zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku, gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarosław Bednarczyk , j.bednarczyk[malpa]instytutkorfantego.pl  telefon: 32/ 201 77 78.