Szkolenie

19.10 | Podatek VAT w instytucjach kultury w 2021 – zmiany i planowane zmiany w 2022 roku

Data szkolenia: 19 października 2021 r. (wtorek), godz. 10:00-15:00

Termin nadsyłania zgłoszeń:
UWAGA, NA SZKOLENIE NIESTETY BRAK JUŻ MIEJSC

Cel szkolenia:

 • Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia zagadnień związanych z praktyką stosowania ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych przez instytucje kultury.
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek na jakie elementy związane z podatkiem VAT powinni zwrócić szczególną uwagę.
 • Jakie ryzyko niesie ustalanie prewspółczynnika i jak je minimalizować.
 • Zapoznanie się ze zmianami przepisów dot. kas rejestrujących,
 • Zapoznanie uczestników z innymi zmianami w podatku VAT.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2021 roku dotyczących instytucji kultury,
 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w obrocie krajowym oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.

 

Program szkolenia:

Podatek VAT w kulturze – zmiany w 2021 roku i planowane zmiany na 2022 rok.

I. Kasy rejestrujące w 2021 roku.

Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:

 • tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
 • obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
 • zwolnienia z obowiązku rejestracji.

Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?

Ujmowanie w ewidencji JPK paragonów z NIP.

II. Zmiany MPP w 2021 roku

Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność.

Korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT.

Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP:

 • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
 • wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP,
 • sankcje skarbowe.

Objaśnienia podatkowe dotyczące MPP.

„Biała lista” a skutki zapłaty na rachunek spoza białej listy:

 • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
 • wyłączenie z KUP w PDOP,
 • sankcje skarbowe,
 • termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy.

III. Deklaracja JPK VAT – wybrane zagadnienia.

Wymogi w zakresie wystawiania faktur i nadawania odpowiednich oznaczeń
oraz ujmowania w ewidencji sprzedaży.

Ewidencja zakupu dla potrzeb sporządzania deklaracji JPK/VAT.

Nowe rozwiązania w zakresie ujmowania faktur wystawionych do paragonów z NIP.

IV. Odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji.

Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.

Prewspółczynnik ustalany zgodnie z wzorem Ministra Finansów dla instytucji kultury – ustalenie obrotu rocznego, kwalifikowanie dotacji, transakcje i przychody
nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji. Przykłady liczenia – wzór w Excelu.

Wzór ustawowy – metoda dochodowa na obliczanie prewspółczynnika proporcji
w artystycznych instytucjach kultury. Przykłady liczenia w Excelu.

V. Slim VAT – pakiet uproszczeń VAT w kulturze w 2021 roku.

Wydłużenie terminu odliczania VAT.

Zwiększenie limitu na prezenty do 20 zł netto.

Korygowanie faktur in plus i in minus po 1 stycznia 2021 r.

Objaśnienia podatkowe MF dot. Slim VAT.

VI. Stawki VAT na e -usługi w kulturze.

VII. Inne zmiany w podatku VAT w 2021 roku i planowane na 2022 rok dotyczące instytucji kultury.

VIII. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,  ul. Teatralna 4  Katowice  (1. piętro, sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.-  zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku, gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarosław Bednarczyk , j.bednarczyk[malpa]instytutkorfantego.pl  telefon: 32/ 201 77 78.