Wyniki 2019

Wyniki Mały OKR 2019

Wyniki konkursu dostępne są w siedzibie organizatora.