Wyniki 2019

Wyniki OKR 2019

Wyniki konkursu dostępne w siedzibie organizatora.