O projekcie

Nowe opowiadanie kultury

Celem projektu prowadzonego od listopada 2018 przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim jest określenie sposobów budowania narracji oraz narzędzi, które wykorzystują organizacje społeczno-kulturalne z województwa śląskiego do opowiadania o swojej działalności. W efekcie chcemy określić jaki obraz kultury wyłania się z  podejmowanych na terenie województwa Śląskiego działań oddolnych, a także jakie punkty wspólne i rozbieżności istnieją między organizacjami.

Badania zakończone zostaną prezentacją publiczną – w formie działania performatywnego – w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach.

W projekcie biorą udział studenci rekrutowani przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

Kontakt

Koordynator projektu:

Anna Cieplak
32 251 75 63
acieplak@rik.katowice.pl;