O projekcie

Polifonie / Katowice Teatralna 4

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (wcześniej Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) to miejsce spotkań i dialogu z wyjątkowymi postaciami kultury. Polifonie/Katowice Teatralna 4 rozpoczęły się w październiku 2017 roku spotkaniem z pisarzem Szczepanem Twardochem, który wówczas promował książkę „Ballada o pewnej panience”.

Spotkanie z Sz. Twardochem było wydarzeniem w ramach Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (od października 2017 roku Instytut funkcjonuje przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach, a od 15 stycznia 2020 roku funkcjonuje jako Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego).

Następnie w wybrany piątek każdego miesiąca zapraszani byli kolejni goście, m.in.: Marta Fox, Krystian Lupa, Jan P. Matuszyński, Paweł Maślona, Paweł Łoziński, Rafał Olbiński, Adam Zagajewski, Tadeusz Woźniak, Wojciech Siudmak, Joanna Rawik, Marcel Sławiński.

„Polifonie” to cykl spotkań i dyskusji z udziałem ważnych postaci polskiej kultury. Są to osoby, z którymi warto rozmawiać o ich twórczości, emocjach, spojrzeniu na świat. Taka refleksja przyświecała mi przy tworzeniu tego cyklu. W spotkaniach przeplatają się pytania o sprawy ważne i o sprawy z pozoru błahe, a odpowiedzi, których udzielają goście pozwalają zajrzeć w ich świat osobisty, świat marzeń, inspiracji, lęków, uniesień.

– podkreśla Beata Przybylska z Instytutu, kurator „Polifonii”.

Bardzo istotne dla mnie przy tworzeniu cyklu było umożliwienie żywego kontaktu pomiędzy zapraszanym gościem a innym uczestnikami spotkania. Publiczność chętnie z tej możliwości korzysta – komentuje, pyta, dzieli się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami. To jest bardzo cenne.

– dodaje Beata Przybylska podkreślając, iż gośćmi Instytutu są ludzie z różnych dziedzin sztuki, którzy podczas kameralnych „Polifonii” mówią nie tylko o swojej twórczości, ale również o normalnym życiu i o tym jak ich pasje wpływają na codzienne życie.

Tradycją spotkań stały się też akcenty muzyczne i oprawa plastyczna – Instytut zaprasza instrumentalistów i śpiewaków do muzycznego uświetnienia spotkań, zaś w przypadku spotkań z artystami – plastykami prezentuje ich prace. W tej ostatniej dziedzinie Instytut współpracuje z Ochorowiczówką – Muzeum Magicznego Realizmu w Wiśle.

Walorem cyklu Polifonie/ Teatralna 4 z punktu widzenia publiczności jest dostępność dla wszystkich zainteresowanych – wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Kontakt

Jeśli masz propozycję współpracy, zachęcamy do kontaktu:

Beata Przybylska
b.przybylska[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 114
32 201 77 88