O informatorze

Regionalny Informator Kulturalny

„Regionalny Informator Kulturalny”, ukazujący się nieprzerwanie od października 2017 roku; jest kwartalnikiem wydawanym przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, gromadzącym zarówno teksty i wywiady młodych adeptów sztuki dziennikarskiej, jak i artykuły pisarzy, poetów i artystów, którzy zdobyli już uznaną pozycję w dyskursie kultury regionalnej i ponadregionalnej. Warto dodać, że kwartalnik nie ogranicza się tylko, w zgodzie z tytułem, do funkcji informacyjnej, lecz aspiruje do bycia opiniotwórczym, poprzez publikację tematów, które – w przekonaniu redakcji – stanowić będą zaczyn do dyskusji o nowym, lepszym Śląsku. Ambicją periodyku jest bycie nośnikiem informacji ze świata śląskiej kultury. Pragniemy przyczyniać się do poszerzania wiedzy naszych czytelników przez zapowiedzi, relacje i komentarze wydarzeń z życia kultury regionu wzbogaconych eseistyką, recenzjami i reportażami. Dodatkowo chcemy uatrakcyjnić naszą treść, zamieszczając wywiady z ciekawymi twórcami ze Śląska.

Nakład „Regionalnego Informatora Kulturalnego” liczy 15 tys. egzemplarzy. Czasopismo jest dystrybuowane do instytucji kultury podlegających samorządowi województwa śląskiego oraz partnerskich ośrodków kultury. Ponadto, od początku 2018 r., kwartalnik jest dostępny przy kasach Kolei Śląskich na dworcach w: Częstochowie, Katowicach, Gliwicach i Bielsku-Białej.

Numery

Zachęcamy do ściągnięcia bezpłatnych numerów Regionalnego Informatora Kulturalnego. Wersja drukowana jest dostępna w instytucjach kultury województwa śląskiego oraz przy kasach Kolei Śląskich na dworcach w: Częstochowie, Katowicach, Gliwicach i Bielsku-Białej.

2017 ROK