O projekcie

Szkoła reportażu

Szkoła reportażu to cykl warsztatów dla młodzieży, rekrutowanej z domu dziecka i szkół średnich w województwie śląskim.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami zbierania informacji, opisu, fotodokumentacji i rejestracji video oraz wykorzystania nowych mediów. W ramach zajęć opisali wybrany przez siebie temat, wykorzystując narzędzia literatury faktu (dziennikarstwa, pamiętnikarstwa), aby podjąć refleksję nad otaczającą ich rzeczywistością. Punktem wyjścia warsztatów był wybrany współczesny tekst z zakresu literatury faktu, wskazany przez zaproszonych do współpracy w projekcie wybitnych autorów (m.in. Olgę Gitkiewicz, Ewę Winnicką, Pawła P. Reszkę, Magdalenę Kicińską).

Zajęcia odbywały się w Regionalnym Instytucie Kultury (obecnie Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego) oraz miały charakter warsztatów terenowych.

Poza udziałem w 10 warsztatach stacjonarnych przeprowadzonych przez przedstawicieli gatunku non-fiction młodzi mieli możliwość udziału w 4 wizytach specjalnych, w ramach których zapoznamy ich z ciekawymi ludźmi i tematami, które później mogli wykorzystać podczas tworzenia własnych tekstów (odwiedziliśmy m.in. organizacje, które działają na rzecz społeczności, zorganizujemy dla młodzieży spacer szlakiem reportażu o Zagłębiu czy Górnym Śląsku).

Efektem pracy uczestników było wydarzenie „Teraz go zarymuję” – performatywne odczytanie tekstów reportaży, które odbyło się 19 czerwca 2019 roku.

Harmonogram

Harmonogram Szkoły Reportażu:

21.03.2019 – warsztaty: Olga Gitkiewicz

28.03.2019 – warsztaty: Magdalena Kicińska

7.04.2019 – warsztaty: Magdalena Okraska

15.04.2019 – warsztaty: Dawid Krawczyk

25.04.2019 – spotkanie robocze dot. wyboru tematów

9.05.2019 – warsztaty: Ewa Winnicka

16.05.2019 – warsztaty: Justyna Suchecka

23.05.2019 – warsztaty: Paweł Piotr Reszka

30.05.2019, 6.06.2019, 13.06.2019– spotkania dodatkowe związane z redakcją/korektą i przygotowaniem publicznego czytania tekstów

15.06.2019 – próba z aktorami

19.06.2019 – czytanie performatywne – zakończenie Szkoły

Kontakt

Marta Rosół
m.rosol[malpa]instytutkorfantego.pl 
tel. 32 201 77 70