Co wydaliśmy?

Wydawnictwa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach prowadzi działalność wydawniczą. Tematyka wydawnictw oscyluje wokół dziedzictwa kulturowego, historii sztuki, tradycji i kultury śląskiej, historii architektury, sztuk pięknych, sztuki sakralnej, archeologii.