O nas

O nas

Szanowni Państwo,

zwracam się do wszystkich zainteresowanych, aby na stronie naszego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zechcieli umieszczać swoje przemyślenia i  refleksje. O czym?  O szeroko rozumianej myśli polskiej i potrzebie jej badania z uwzględnieniem specyfiki ziemi śląskiej. Warto przy tym podkreślić, że myśl polska to w dużym stopniu myśl tolerancji i otwartości na wiele kultur, czego wyrazem była I Rzeczpospolita oraz późniejsza polska historia i kultura. W żadnym wypadku nie jest ona postrzegana (i nie może być postrzegana) jako zaprzeczenie lub zagrożenie dla śląskości. Chodzi również o dzisiejsze postrzeganie patriotyzmu, naszej tożsamości,  polskości,  pamięci,  wartości kultur regionalnych, a także tradycji i jej przemian. Ważne są również przemyślenia na temat dylematów i zagrożeń doby globalizmu oraz sposobów tworzenia wspólnotowości. Jak widzicie w tym Państwo myśli i działania Wojciecha Korfantego, innych śląskich działaczy i animatorów kultury.

Korfanty od młodości aż do śmierci był orędownikiem międzykulturowego Górnego Śląska. Był symbolem tego regionu i tak jak on był europejski i polski, i  śląski. Nie widział w tym sprzeczności.  W  przynależności do reszty ziem polskich widział dla Śląska szanse, a nie zagrożenie. Należy zerwać z patrzeniem na Górny Śląsk tylko przez pryzmat często prowincjonalnego regionu istniejącego między Krakowem, a Wrocławiem. Swoistego skansenu kulturowego, którego znakiem rozpoznawczym są kopalnie i wydobywanie węgla (znamienne nie tylko dla Śląska, ale i dla jego granicznych sąsiadów). Należy – zachowując i pielęgnując piękne śląskie tradycje i kulturę – pokazać również nowoczesny region, silny też nauką, szkolnictwem, w którego rozwój duży wkład wnieśli Ślązacy, ale i przybysze z innych regionów Polski, w tym Kresowianie.

Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej

im. Wojciecha Korfantego

prof. Zygmunt Woźniczka