Redakcja

Redakcja

Redaktor naczelny

dr Michał Sikora

Redakcja językowa, tłumaczenie abstraktów, korekta

dr Anna Zaczkowska

Redakcja bibliograficzna

dr Karol Makles