MY SÓM STELA!

Fundusz Korfantowski: MY SÓM STELA! – projekt edukacyjny w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego

Beneficjent funduszu: Biblioteka Miejska w Cieszynie

O projekcie

Projekt edukacyjny „My sóm stela” ma na celu upowszechnienie wiedzy o Wojciechu Korfantym w 150. rocznicę urodzin, Powstaniach Śląskich oraz dziedzictwie kulturowym Śląska. Zadanie obejmuje: 2 spotkania autorskie z Kazimierzem Szymeczko promujące książkę „Gołąbek niepokoju”, cykl lekcji bibliotecznych/warsztatów edukacyjnych dla dzieci („Ze sztambucha starzyka” i „Lato zielinóm przeposane”), 2 występy grupy teatralnej Bajkowe Skarbki Śląska (przedstawienie „O Skarbniku z głębokiej kopalni” z elementami gwary śląskiej) oraz piknik rodzinny „Wakacje do mety!” oparty na zabawach śląskich. W w/w działaniach udział weźmie nie mniej niż 300 przedszkolaków i uczniów młodszych klas cieszyńskich szkół podstawowych. Dorosłym mieszkańcom naszego miasta proponujemy obejrzenie wystawy „#ŚląskWspólnaSprawa” użyczonej Bibliotece Miejskiej w Cieszynie przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Łączna liczba uczestników1) bezpośrednich projektu to min. 500 osób.