O nas

O dziale

Dział Historii jest działem badawczym Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Jest to stosunkowo nowy w strukturze IMP dział, którego celem jest szeroka, nowoczesna i multidyscyplinarna analiza różnych aspektów historii Górnego Śląska, w tym w szczególności badania nad dorobkiem Wojciecha Korfantego.

W ramach tak sformułowanego celu pracę działu podejmują tematykę historii górnośląskiej kultury, gospodarki i wszelkich przejawów życia społecznego; działalności polskich działaczy niepodległościowych na Górnym Śląsku;  jak i historii konfliktów zbrojnych na Górnym Śląsku.

Dział Historii koncentruje się na działalności publicystycznej. Wyniki prac i badań publikowane są w formie tematycznych monografii naukowych oraz tekstów popularnonaukowych. Ponadto Dział Historii prowadzi działalność popularyzatorską (poprzez konkursy, wystawy, prelekcje), w ramach której stara się propagować wiedzę dotyczącą złożonej historii Górnego Śląska w przystępny sposób. Siłami Działu Historii jest również wydawana popularnonaukowa okolicznościowa gazeta – „Korfantówka”.