Korfantastic - wyniki edycji 2022

Korfantastic – wyniki edycji 2022

Znamy wyniku konkursu Korfantastic 2!

Jury konkursowe oceniło prace zgłoszone do drugiej edycji konkursu Korfantastic.
Wyniki przedstawiają się następująco:

KATEGORIA LITERACKA:
1. miejsce – Grzegorz Czapski – Baza
2. miejsce – Agata Francik, Matcin Bartosz Łukasiewicz – To nadejdzie z głębi
3. miejsce – Emil Zawadzki – Test Wawelberga
Prace wyróżnione:
Przemysław Karbowski – Plan Coor-Fantera
Kamil Bednarek – Flugzeug?!
Małgorzata Sikora – Który?
Lisioł – lisioł powstańcem
Jakub Pawełek – Opiekun spod Świętej Anny
Adrian Musiał – Korfant-Team
Dominik Majcher – Bogucice
Dariusz Bednarczyk – Jak Wojciech o Śląsk wojował

KATEGORIA PLASTYCZNA:
1. miejsce – Wiktoria Lipińska – Siła woli Ślązaka
Prace wyróżnione:
Bartłomiej Ogonowski – Trzy skrzydła
Julia Hamryga – Anioł Powstańca Śląskiego

Zwycięskie opowiadania oraz prace plastyczne zostaną opublikowane w najbliższym numerze „Korfantówki”, pisma wydawanego przez Instytut Korfantego. Z wyróżnionymi autorami skontaktujemy się drogą mailową.

Laureatom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom gratulujemy!