Mapa Górniczych Miejsc Pamięci

Mapa

Przestrzenie śląskich miast wypełnione są górniczymi miejscami pamięci. Od kilku lat obserwujemy jednak ich powolna degradację. Poniższa mapa pozwala w łatwy sposób odnaleźć oraz poznać dziesiątki przykładów upamiętnień związanych z przemysłem wydobywczy, udokumentowanych w ramach projektu „Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska”. Dzięki internetowej formule, mapa „Czarnej pamięci” będzie mogła się rozwijać o kolejne punkty, które nie objęła pierwotna kwerenda, jak również umożliwia aktualizowanie informacji o stanie zachowania zaprezentowanych miejsc. Autorzy projektu zachęcają zarówno do poznawania górniczych miejsc pamięci jak również do współpracy przy aktualizowaniu zamieszczanych na niej informacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: a.goniewicz@instytutkorfantego.pl.