Forum Regionalne

Między Małopolską a Górnym Śląskiem. Forum Regionalne

Logo Forum Regionalnego

ETNOSEDNO /
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ KULTURY LUDOWEJ MAŁOPOLSKI I GÓRNEGO ŚLĄSKA

W ramach projektu „EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska” odbędzie się trzydniowe Forum Regionalne w Katowicach, Chrzanowie i Wygiełzowie. W programie forum zaplanowano prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje zespołów będących depozytariuszami kultury ludowej. Forum będzie promocją lokalnych kultur na styku regionów oraz podjęciem dyskusji na temat tożsamości ich mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs dla młodzieży inspirowany działalnością Zofii Rydet, której w 2021 roku przypada 110. rocznica urodzin oraz wystawa etnograficzna w przestrzeniach miejskich Katowic, Chrzanowa i Wygiełzowa. EtnoSedno to próba ukazania skali zmian, jakie zaszły w kulturze ludowej w ostatnich latach na historycznej ziemi małopolskiej i górnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów ich pogranicza oraz terenów objętych marginalnymi badaniami etnograficznymi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Program

17 listopada 2021 | Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego | 40-003 Katowice, ul. Teatralna 4

Szczegółowy program już wkrótce!

 

18 listopada 2021 | Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie | 32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 10C

Szczegółowy program już wkrótce!

 

19 listopada 2021 | Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec | 32-551 Babice, Wygiełzów, ul Podzamcze 1

Szczegółowy program już wkrótce!

Zgłoszenia

PRELEGENCI | zgłoszenia do 31.07

Zapraszamy do udziału w V Forum Regionalnym “EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska” etnografów, historyków, kulturoznwaców, badaczy i pasjonatów kultury ludowej, lokalnego folkloru.

Wybrani prelegenci będą uczestnikami forum we wskazanym dniu, tj. 17,18,19 listopada 2021 r. Tegoroczne, jubileuszowe Forum będzie miało trzydniową formułę i będzie odbywało się w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie oraz Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. W przypadku większej liczby zgłoszeń wyboru prelegentów dokonają przedstawiciele współorganizatorów w oparciu o następujące kryteria: unikalność tematyki, dorobek naukowy lub doświadczenie w realizacji związane z tematyką proponowanego wystąpienia. 

Promowane będą tematy, które do tej pory nie zostały opublikowane lub upowszechnione na innych podobnych wydarzeniach. Prelegenci będą proszeni o przygotowanie tekstu wykładu, który zostanie opublikowany w materiałach z V Forum.

Prezentacje będą nagrywane i transmitowane na żywo podczas trwania forum. Za wystąpienie zostało przewidziane honorarium.

WOLONTARIUSZE | zgłoszenia do 30.06

Jeśli interesuje Cię praca w twórczym zespole przy projekcie “EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”, chcesz uczestniczyć w działaniach promocyjnych, dobrze radzisz sobie z poszukiwaniem i redagowaniem informacji, a może po prostu chcesz podejrzeć kulisy pracy w instytucjach kultury – zgłoś się!

Liczymy na Twoją otwartość i zaangażowanie – bo to u nas zdobędziesz doświadczenie, rozwiniesz kompetencje i sprawdzisz swoje mocne strony.

Oferujemy standardowe warunki współpracy, takie jak porozumienie o wolontariacie oraz zaświadczenie o współpracy czy referencje, a przede wszystkim będziesz częścią zespołu organizacyjnego V Forum Regionalnego Między Małopolską a Górnym Śląskiem. Nie będziesz parzyć kawy ani kserować dokumentów, ale będziesz mieć realny wpływ na działania, pracując merytorycznie i realizując kreatywne zadania. Postaramy się stworzyć przestrzeń, w której się rozwiniesz i zdobędziesz nowe umiejętności.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba wolontariuszy ograniczona.

GRUPY OBRZĘDOWE | zgłoszenia do 31.07

Zapraszamy do udziału w V Forum Regionalnym “EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska” zespoły folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich, grupy śpiewacze, kapele ludowe, które zaprezentują wybrany element kultury ludowej lokalnego folkloru. Do współtworzenia programu wydarzenia chcemy zachęcić zwłaszcza te grupy, które prezentują zwyczaj, obyczaj charakterystyczny dla danej miejscowości, o którym wiadomo, że kultywowany jest lokalnie i nie jest znany w innych miejscowościach.

Wybrane zespoły będą uczestnikami forum we wskazanym dniu, tj. 17,18,19 listopada 2021 r.  Tegoroczne, jubileuszowe Forum będzie miało trzydniową formułę i będzie odbywało się w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie oraz Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. W przypadku większej liczby zgłoszeń wyboru grup dokonają przedstawiciele współorganizatorów w oparciu o następujące kryteria: unikalność obrzędu/zwyczaju, atrakcyjność proponowanej prezentacji (strój, rekwizyty, wykorzystanie różnych środków artystycznych). Promowane będą prezentacje, które do tej pory nie zostały sfilmowane, opublikowane lub upowszechnione na innych podobnych wydarzeniach.

Prezentacje będą nagrywane i transmitowane na żywo podczas trwania forum. Za występ zostało przewidziane honorarium.

Patronat

Forum Regionalne objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Forum Regionalne objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Patronat medialny