Forum Regionalne

Między Małopolską a Górnym Śląskiem. Forum Regionalne

Logo Forum Regionalnego

ETNOSEDNO /
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ KULTURY LUDOWEJ MAŁOPOLSKI I GÓRNEGO ŚLĄSKA

W dniach 17-19 listopada 2021 odbędzie się trzydniowe FORUM REGIONALNE „Między Małopolską a Górnym Śląskiem” . To już piąta edycja tego wydarzenia, które w tym roku organizowane jest pod hasłem przewodnim  „EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”. Wydarzenia w ramach forum odbywać będą się  w Katowicach, Chrzanowie i Wygiełzowie.

W programie forum zaplanowano prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje zespołów będących depozytariuszami kultury ludowej. Forum będzie promocją lokalnych kultur na styku regionów oraz podjęciem dyskusji na temat tożsamości ich mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs dla młodzieży inspirowany działalnością Zofii Rydet, której w 2021 roku przypada 110 rocznica urodzin oraz wystawa etnograficzna w przestrzeniach miejskich Katowic, Chrzanowa i Wygiełzowa. EtnoSedno to próba ukazania skali zmian, jakie zaszły w kulturze ludowej w ostatnich latach na historycznej ziemi małopolskiej i górnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów ich pogranicza oraz terenów objętych marginalnymi badaniami etnograficznymi 

17 listopada zapraszamy do siedziby naszego Instytutu przy ul. Teatralnej 4. Forum uroczyście otworzy zastępca dyrektora Instytutu – dr Małgorzata Mazur.  W programie wykładów na ten dzień zaplanowane są także wystąpienia pracowników Instytutu. Instytucje naszą reprezentować będą Danuta Cholewa oraz dr Robert Garstka w wykładach „Wyzwania projektów interdyscyplinarnych na przykładzie „Zielnika kulturowego”  oraz „Badania terenowe- badacz w terenie”. W dniu tym nastąpi także wręczenie nagród w konkursie filmowym i fotograficznym „EtnoSedno”, do udziału w którym zachęcaliśmy młodzież. 

Forum jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Program

17 listopada 2021 | Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego | 40-003 Katowice, ul. Teatralna 4

Szczegółowy program już wkrótce!

 

18 listopada 2021 | Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie | 32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 10C

Szczegółowy program już wkrótce!

 

19 listopada 2021 | Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec | 32-551 Babice, Wygiełzów, ul Podzamcze 1

Szczegółowy program już wkrótce!

Patronat

Forum Regionalne objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Forum Regionalne objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Patronat medialny