Misja i wizja

Misja i wizja

Misja: Opowiadamy o kulturowym bogactwie. Inspirujemy, integrujemy i wspieramy – ludzi, idee, działania, by lepiej zrozumieć przeszłość i wpływać na przyszłość.

Wizja:

  • Nowoczesna, profesjonalna i rozpoznawalna instytucja kultury.
  • Miejsce spotkań i dialogu.
  • Repozytorium wiedzy i doświadczenia.
  • Centrum badań i refleksji nad dziedzictwem kulturowym.
  • Przestrzeń promowania kultury.
  • Inkubator nowoczesnego systemu edukacji.
  • Zespół i platforma ekspertów wspierająca sektor kultury, samorządy i twórców.
  • Ośrodek aktywności społecznej i obywatelskiej.