O nas

Dział Centrum Edukacji i Animacji

Podstawowym zadaniem działu Centrum Edukacji i Animacji jest  organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego poprzez realizację  szkoleń i warsztatów dla pracowników szeroko pojętego sektora kultury.

Instytut Korfantego jest instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa prowadzonego przez Urząd Pracy w Katowicach.

Posiadamy  bogate doświadczenie szkoleniowe, współpracując od kilku lat z cenionymi trenerami  i wykładowcami.

Dział nasz wspiera instytucje kultury w zakresie organizowania festiwali, konkursów, przeglądów. Prowadzi również konsultacje z zakresu organizacji imprez masowych i wydarzeń kulturalnych.

Prowadzimy również sklep internetowy Instytutu. Współpracujemy z bibliotekami, wydawcami i autorami w zakresie promocji i sprzedaży wydawnictw. Uczestniczymy w Targach Książki i imprezach zewnętrznych, promując i sprzedając wydawnictwa własne i naszych partnerów.

Oprócz tego organizujemy i współorganizujemy imprezy artystyczne i wystawy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz opiniujemy zespoły artystyczne i twórców typowanych do udziału w krajowych festiwalach i konkursach.

 

Pracownicy działu:

 

Adam Meroń – Kierownik Działu Centrum Edukacji i Animacji
a.meron[malpa]instytutkorfantego.pl 
32 251 75 63 wew. 118
32 201 77 78

Jacek Kowalski-Krawczyk – Specjalista ds. Animacji i Współpracy Kulturalnej – Instruktor 
j.kowalskikrawczyk[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 119
32 201 77 79

Jarosław Bednarczyk – Specjalista ds. Animacji i Współpracy Kulturalnej – Instruktor 
j.bednarczyk[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 118
32 201 77 78

Sławomir Żukowski – Specjalista ds. Animacji i Współpracy Kulturalnej
s.zukowski[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 118
32 201 77 78