O wydarzeniu

Bardzo Młoda Kultura 2019 w województwie śląskim – podsumowanie

27 listopada 2019 roku zaprosiliśmy na konferencję „Edukacja kulturowa. Narzędzia”, będącą podsumowaniem programu Bardzo Młoda Kultura w województwie śląskim, która odbyła się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest operatorem programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” w województwie śląskim.

W 2019 roku rozdysponowaliśmy 75 tysięcy złotych w całym województwie, gdzie realizowanych było 14 projektów edukacji kulturowej – więcej o nich można przeczytać TUTAJ. Oprócz tego prowadziliśmy bezpłatne warsztaty w ramach Latające Akademii Edukacji Kulturowej i badania dotyczące edukacji kulturowej w województwie śląskim. Tym wszystkim podzieliliśmy się podczas wydarzenia.

Konferencja poświęcona była edukacji kulturowej, łączeniu potencjałów sektora kultury i oświaty, zagadnieniu pedagogiki kulturowej oraz dydaktyki cyfrowej. Podczas spotkania omówiliśmy wyzwania współczesnej pedagogiki kulturowej oraz zaprezentowaliśmy projekty edukacyjne zainicjowane w 2019 roku.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja o narzędziach dydaktyki cyfrowej. Dla chętnych uczestników zaproponowaliśmy warsztat poświęcony narzędziom pracy edukatorów i animatorów kultury.

*** Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

PROGRAM

11.00 otwarcie konferencji / Adam Pastuch, Dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
11.15 wystąpienia:
– „Poruszeni w bibliotece Babel – potencjał emancypacyjny pedagogiki kultury” / dr hab. Krzysztof Maliszewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– „I otworzyli ze mną te drzwi. Słów kilka o cieszyńskim warsztacie przeżyć kulturowych prowadzonych pod hasłem: Otwieranie drzwi” / Agnieszka Foryś, VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
12.00 przerwa kawowa
12.20 Bardzo Młoda Kultura – jak łączymy kulturę i oświatę? / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
12.45 narzędzia dydaktyki cyfrowej w edukacji formalnej i pozaformalnej / panel dyskusyjny z praktykami edukacji, uczestnicy już wkrótce!
14.00 warsztat dla edukatorów: „Rozwiązywanie trudnych sytuacji we współpracy z dziećmi i młodzieżą. Metoda trzech kroków i jednego podskoku” / Weronika Idzikowska, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – prosimy o rejestrację poniżej).

Dobre praktyki 2019

Poznaj dobre praktyki w 2019 roku, czyli 14 realizowanych projektów edukacji kulturowej: