Doradztwo i wiedza

Doradztwo i wiedza

Dział Obserwatorium Kultury Instytutu jest platformą wsparcia sektora kultury w przestrzeniach:
– świadomości celów działań,
– dywersyfikacji form finansowania,
– prawa,
– jakości współpracy,
– polityki kulturalnej.

Upowszechniamy wiedzę z zakresu standardów prowadzenia i organizowania pracy, dostarczamy wiedzę podczas prelekcji seminariów, panelów eksperckich, wizyt studyjnych, warsztatów i szkoleń. Zapraszamy do współpracy!