O forum

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego to inicjatywa konsolidująca środowisko animatorów kultury w naszym regionie.

Sekretariatem Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego zajmuje się dział Obserwatorium Kultury. Obserwatorium Kultury troszczy się o przepływ informacji; koordynuje spotkania, które odbywają się wedle aktywności i zapotrzebowania członków grupy inicjatywnej. Nasze priorytety to wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja. Forum jest kontynuacją idei spotkań animatorów kultury z terenu województwa śląskiego.

XVIII FAKWŚ

XVIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Bo Kultura to niezawodowa edukacja dorosłych! VOL.1
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

XVIII Forum zorganizowano jako inaugurację akredytacji Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w programie Erasmus+ w sektorze Edukacji dorosłych.

Podczas Forum omówiono specyfikę oferty sektora „Edukacja dorosłych” programu Erasmus+. Akcja 1 i Akcja 2 pod kątem możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektów przez instytucje kultury i organizacje działające w tym obszarze. Przedstawiono także zasady otwartego naboru i warunków uczestnictwa w programie Erasmus+ organizowanym przez IMP w roku 2022.

XVII FAKWŚ

XVII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Open-closed – forum środowisk kreatywnych
Mysłowicki Ośrodek Kultury
wydarzenie on-line

 

Był luty 2021 roku i wokół szalał covid, a wraz z nim drzwi do kultury mocno się przymknęły. Środowiska kreatywne były w zapaści i nie miały żadnej gwarancji, że prędzej niż później to się zakończy. Nikt w sytuacji pandemicznej nie znał odpowiedzi na pytanie, kiedy to wszystko się skończy.

Podjęliśmy się więc prób odpowiedzi na pytania: Co zatem robić? Jak wyjść z tego dołka? Jak można wzajemnie wspierać się w środowisku twórców, animatorów, edukatorów, menadżerów? Czy konieczna jest redefinicja działalności kulturalnej? Czy możemy ocalić edukację kulturalną, która jest procesem wieloletnim? Bez narzekania, nie pesymistycznie, lecz realistycznie i z nadzieją staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania w gronie ludzi kultury – ekspertów i praktyków.

Otwarte spotkanie odbyło się w formule on-line na facebooku, z uwagi na obostrzenia covidowe i związane z nimi ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji kultury.

XVI FAKWŚ

XVI Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Edukacja i animacja w sieci – relacje w Internecie
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Katowice
wydarzenie on-line

Otwarte spotkanie odbyło się w wyjątkowych okolicznościach – w formule on-line na facebookowym profilu Instytutu, z uwagi na obostrzenia covidowe i związane z nimi ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji kultury.

Podczas wirtualnego spotkania opowiedzieliśmy o ciekawych i wartościowych projektach zrealizowanych przez członków i członkinie społeczności animatorów kultury z regionu. Zaprezentowaliśmy różnorodne propozycje edukacyjne i artystyczne, będące cyfrową wersją animacji kultury.

Drugą część Forum poświęcona była tematowi ekologii. Zależy nam, aby wątek ekologiczny pojawiał się podczas naszych spotkań nieco częściej. Do dyskusji zaprosiliśymy też animatorów i animatorki kultury, którzy swe działania opierają o tematy związane ze środowiskiem naturalnym.

Forum odbyło się w ramach Latającej Akademii Edukacji Kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

XV FAKWŚ

XV Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Ewaluacja: cel, wiedza, praktyka
Zamek Piastowski w Raciborzu

Tematem spotkania była kwestia ewaluacji projektów społecznych oraz praktyk animacyjnych i artystycznych realizowanych w przestrzeniach publicznych miasta.

Forum odbyło się w ramach Latającej Akademii Edukacji Kulturowej RIK w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

XIV FAKWŚ

XIV Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
20 lat CAL
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

XIV edycja Forum poświęcona była metodzie pracy instytucji kultury jako centrum aktywności lokalnych, a także procesom zmiany i współczesnym napięciom społecznym. Forum towarzyszyło świętowanie jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.

XIII FAKWŚ

XIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Interdyscyplinarna Przestrzeń Kultury
Dom Kultury Jaworzno Szczakowa

Tematami była: wartość edukacji architektonicznej w pracy instytucji kultury na przykładzie przewodnika „Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku” (ogólnodostępnej i czytelnej w formie instrukcji po rewitalizacji) oraz oddolna digitalizacja prowadzona przez Obserwatorium w projekcie MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji w ramach Śląskiego Digitarium. Oprócz tego można było się zapoznać ze specyfiką jaworzniańskich instytucji kultury.

XII FAKWŚ

XII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Śląska debata jubileuszowa – 20-lecie idei Centrum Aktywności Lokalnej
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

W programie Forum znalazły się wystąpienia Dyrektora RIK Adama Pastucha, dr Łucji Ginko, prof. dra hab. Bohdana Skrzypczaka – Prezesa CAL, w studiach przypadków wypowiadali się: Agata Lisowicz-Wala (Dyrektor GOK w Suszcu), Michał Skiba (Wicedyrektor MOK w Mysłowicach), Aleksandra Krzyżanowska, Joanna Radzik, Alina Łosikowska (MDK Batory). Ponadto warsztaty poświęcone metodzie CAL poprowadziły Teresa Jankowska i Iwona Kusak.

XI FAKWŚ

XI Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Festiwal Otwarcia nowej siedziby Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Spotkanie otworzył wykład dr hab. Anny Brytek-Matery z Uniwersytetu SWPS w temacie: „Kult(ura) obrazu: interakcja między kulturą a człowiekiem”. Następnie, dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury, wykład o zaangażowaniu społecznym instytucji kultury i idei partycypacji wygłosiła Anna Pasznik. Był to wstęp do dyskusji panelowej na temat doświadczeń różnych ośrodków kultury z całego województwa w temacie sprawdzonych modeli współuczestnictwa mieszkańców w programowaniu działań instytucji kultury.

Forum było też okazją do otwarcia dyskusji nad wspólną aplikacją do programu Erasmus+ w celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji animatorów. Warsztat przygotowujący do tego działania przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

X FAKWŚ

X Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Kino za rogiem – kino dla przyjaciół
Chorzowskie Centrum Kultury

Tematem przewodnim majowego Forum było „Kino za Rogiem” – inicjatywa, która pomaga zbudować sieć małych kin. Miejscem spotkania było Chorzowskie Centrum Kultury – wybrane nieprzypadkowo, to właśnie tu, dzięki inicjatywie Kina za Rogiem powstało „Kino Grajfka”. Podczas spotkania Grzegorz Molewski, reprezentant KzR zaprezentował jego ideę i przedstawił, jak stworzyć i prowadzić takie kino.

IX FAKWŚ

IX Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Kuźnia animatorów. Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam?
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Tematem przewodnim była ewaluacja idei i programu nauczania akademickiego animatorów kultury. Wartością dodaną były prelekcje pracowników naukowych UŚ, m.in.: prof. zw. dr hab. Katarzyny Olbrycht i dr. hab. Bogusława Dziadzi.

VIII FAKWŚ

VIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Teatralna Maszyna Pszczyna
Pszczyńskie Centrum Kultury

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego odbyło się w industrialnych przestrzeniach zakładu inżynieryjno-produkcyjnego Bilfinger ELWO S.A. Forum przyjęło nazwę „Maszynownia” i oprócz zagadnień związanych z festiwalem Teatralna Maszyna Pszczyna,  zajęliśmy się również tematem wolontariatu.

Spotkanie rozpoczęło się spacerem technologicznym po zakładzie Bilfinger ELWO S.A., podczas którego szef marketingu przedsiębiorstwa – Artur Cymara oraz Wojciech Jakubiec przybliżyli historię zakładu, to jak funkcjonuje współcześnie oraz jak zmienia się na czas trwania festiwalu. Zobaczyliśmy jak przebiega współpraca pomiędzy organizatorem dużej imprezy a partnerem prywatnym i jak ewoluuje na bazie wzajemnego zaufania.

Po spacerze udaliśmy się do jednej z mniejszych sal fabryki, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Wojciech Jakubiec przedstawił nam misję festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna wraz z jego filmową zapowiedzią. Zaprezentowany został również projekt „Sąsiedzki GPS dźwiękowy przewodnik po Pszczynie”, który miał swoją premierę podczas festiwalu. Przewodnik został stworzony przy współpracy dwóch grup pokoleniowych, które spotkały się by nagrać materiały dźwiękowe, dotyczące historii rodzinnych, sąsiedzkich, miejskich.

VII FAKWŚ

VII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Akcje Generacje
Miejski Dom Kultury „Bogucice Zawodzie” w Katowicach

Forum poświęcone było zagospodarowaniu czasu seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzypokoleniowych. Oprócz modułu praktycznego, którego treści zabezpieczone zostały przez gospodarza, istotne było także omówienie tej tematyki z perspektywy badawczej – za co odpowiedzialny był zespół Obserwatorium. Część praktyczną rozpoczęła Katarzyna Kozieł przybliżając uczestnikom projekty dla seniorów realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne to program, który dzięki swojej specyficznej konstrukcji dwumodułowego projektu kulturalnego (moduł diagnostyczny oraz moduł realizacyjny) gwarantuje nawiązanie bliższej współpracy ze społecznością lokalną, co przekłada się na wzbogacenie oferty domu kultury o projekty wynikające z rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej.

VI FAKWŚ

VI Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
3xR – Refleksja, rewizja, rozwój
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie

Krzysztof Polewski w swoim wystąpieniu pt. „Rozwój ośrodka kultury i społeczności lokalnych poprzez wspólne działania” ukazał rolę GOK w Mykanowie w rozprzestrzenianiu „wirusa” aktywności społecznej w jego gminie i ościennych. Wielopłaszczyznowo i wielowymiarowo udowodnił sens partycypacji społecznej i wartość zaufania społeczności. Ostatnim punktem spotkania był openspace przygotowany i przeprowadzony przez Alinę Hałoń z Centrum Aktywności Lokalnej, poświęcony tematyce: „Rewizja – jak uczestnictwo animatorów  w  FAKWŚ wspiera działalność instytucji kultury w województwie  śląskim?”. Forum zakończyła szeroka dyskusja: „Rozwój – scenariusze rozwoju sieci FAKWŚ”, jej efektem jest 7 postulatów sprzyjających rozwojowi forum, wartych wdrożenia.

V FAKWŚ

V Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
A’la Kreatywne Inspiracje
Mysłowicki Ośrodek Kultury

Motywem przewodnim spotkania była aktywizacja społeczności lokalnej i rozwój kapitału społecznego u podstaw – właśnie na przykładzie działalności mysłowickiego MOK-u. Zanim jednak zagłębiliśmy się w działalność naszego Gospodarza, zespół Obserwatorium zaprezentował możliwości podnoszenia kompetencji ze środków europejskich, na przykładzie zrealizowanej w marcu 2014 roku wizyty opartej o job-shadowing, która odbyła się w Departamencie Kultury i Turystyki w Murcji. Po przedstawieniu doświadczeń z realizacji projektu międzynarodowego, dyskusja płynnie przeszła w panel na temat zrealizowanego niedawno NieKongresu Animatorów Kultury w Warszawie.

IV FAKWŚ

IV Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Atom kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Panel dyskusyjny poprowadzony przez Agatę Lisowicz-Wala będzie zawierał treści dotyczące przykładów współpracy i wspierania lokalnej animacji i animatorów, którzy prężnie działając w lokalnym środowisku wspólnie z ośrodkiem kultury. Podczas panelu poświęconego działaniom Instytutu został zaprezentowany raport z badania „Atom Kultury…”. Finał Forum to prezentacja projektu „Hurdu_hurdu”. Folkowa śląska muzyka, usłyszana i zagrana zupełnie na nowo. Oparta na tradycyjnych pieśniach ludowych, łączy je z charakterystyczną dla jazzu improwizacją. To kolaż gwary śląskiej (choć nie tylko gwary użyto w tekstach utworów), akustycznego brzmienia instrumentów oraz współczesnej aranżacji, podkreślonej przez wysmakowaną elektronikę.

III FAKWŚ

III Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Edukacja medialna i filmowa
Kino Olbrzym – Tarnogórskie Centrum Kultury

Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z edukacją medialną i filmową. W programie spotkania poruszono następujące tematy:

  • „DKF jako projekt około – filmowy w instytucji kultury” – ambicje (prawie)antropologiczne,
  • „DKF jako filtr wiedzy o współczesnej kondycji człowieka i świata, rewolucja cyfrowa – prapremiera na wsi” – popularyzacja klasyki kina, czyli kulturowe „retro – wzorce” dla współczesnych, DKF terapeutyczny…?
  • „Prawne aspekty projekcji filmowych w samorządowych instytucjach kultury” – Czym jest tzw. „parasol licencyjny”?
  • Wykłady w instytucjach kultury, czyli „film jako materiał ilustracyjny”
  • Pokazy online
  • Co dalej z prawem autorskim w Polsce…?

II FAKWŚ

II Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Kultura, animacja, twórczość
Teatr Sztuk w Jaworznie

Temat spotkania oscylował wokół zjawiska teatru jako techniki animacyjnej aktywizującej społeczność miejską, lokalną. Prezentowano dobre praktyki w formie konkretnych artystycznych projektów teatralnych, ale również tych społecznie zaangażowanych. Prócz rozmowy o teatrze w samorządowej instytucji kultury, uczestnicy spotkania mieli okazje zwiedzić przestrzeń miejską poświęcona galerii Sektor I, pozostającej w gestii Teatru Sztuk w Jaworznie.

I FAKWŚ

I Forum Animatorów Kultury w Katowicach
Partnerstwo, praktyka, sieć
Regionalny Instytut Kultury w Katowice (dawny Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach)

W siedzibie Instytutu odbyło się pierwsze spotkanie. Prowadzono prace nad kształtem Forum, tak wstępnie nazwana została nieformalna grupa inicjatywna 23 reprezentantów instytucji i organizacji z województwa śląskiego. Podczas spotkania goście: Anna Komsta i Piotr Michałowski przedstawiciele Wędrującego Forum z Dolnego Śląska dawali przykłady dobrych praktyk sieciowania sektora kultury w regionie, którego centrum kulturalne znajduje się we Wrocławiu. W trakcie moderowanej dyskusji, jej uczestnikom udało się sformułować ramy współpracy i zasięg działania nieformalnej i niezhierarchizowanej grupy inicjatywnej animatorów kultury z województwa śląskiego.