O mobilności

Aleksandra Goniewicz | „Intercultural Communication in Education” | Czechy 2021

Wnętrze pomieszczenia. Do poręczy schodów przyczepione kartki z numerami dnia i tematami zajęć

W końcu października 2021 roku Aleksandra Goniewicz z Działu Historii wzięła udział w pięciodniowym szkoleniu Intercultural Communication in Education, które odbyło się w Pradze –  zorganizowanym przez Dominou Association we współpracy z Edu2Grow w Caldas da Rainha w Portugalii.

Program przeznaczony był dla nauczycieli, trenerów i uniwersyteckich pracowników biurowych. Jego celem było wyposażenie w niezbędne umiejętności międzykulturowe, wiedzę i kompetencje wymagane w pracy z zagranicznymi studentami. Główny nacisk położona na wpływ kultury na interpretację procesu komunikacyjnego oraz na umiejętności porozumiewania się, wzmacniające dialog międzykulturowy. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli wykazać się zrozumieniem czynników osobistych, sytuacyjnych i kulturowych, mających wpływ na komunikację międzykulturową. Szkolenie dało uczestnikom możliwość porównania doświadczeń w międzynarodowym środowisku – Polska, Węgry, Niemcy, Włochy, Szkocja.

Mobilność w ramach projektu „INTER-RIK”. „INTER-RIK” realizowany jest w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. To inicjatywa, dzięki której kadry naszego Instytutu w ramach kursów i szkoleń wzmacniają swoje kompetencje w zakresie animowania i realizacji niezawodowej edukacji dorosłych.

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć z pomieszczeń i plenerów

Upowszechnienie

Zachęcamy do lektury artykułu-refleksji zainspirowanego mobilnością.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych