O mobilności

dr Małgorzata Mazur, Łukasz Balczarek, Krzysztof Kulbicki | „General English at Intermediate” | Malta 2021

Kobieta i dwóch mężczyzn stoją przed wejściem do budynku. Pora letnia

Na przełomie sierpnia i września swoją aktywność w projekcie „INTER-RIK” realizowanym w programie Erasmus+ wykazała kolejna grupa pracowników IMP. Dzięki tej inicjatywie, kadra naszego Instytutu wzmacniała swoje kompetencje językowe.

W kursie języka angielskiego organizowanym przez Gateway School of English w San Gwann na Malcie uczestniczyli: Krzysztof Kulbicki, Łukasz Balczarek oraz Małgorzata Mazur.

Międzynarodowy skład grup szkoleniowych sprzyjał nie tylko doskonaleniu znajomości języka angielskiego samego w sobie, ale także nawiązywaniu kontaktów, prowadzeniu rozmów o aktualnych problemach społecznych, podobieństwach i różnicach kulturowych.

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć przedstawiających grupy osób w pomieszczeniach podczas szkoleń

Upowszechnienie

Zachęcamy do obejrzenia filmu z piosenką.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych