O mobilności

Hanna Kostrzewska, Aleksander Lysko | „Kreatywność i interkulturowość” | Portugalia 2021

Duża grupa osób w przeszklonym hallu budynku podczas szkolenia

Ostatnie tygodnie sierpnia były czasem wzmożonych aktywności w projekcie „INTER-RIK” realizowanym w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. To inicjatywa, dzięki której kadry naszego Instytutu w ramach kursów i szkoleń wzmacniają swoje kompetencje w zakresie animowania i realizacji niezawodowej edukacji dorosłych.

W sierpniu część pracowników działu Obserwatorium uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez DominouAssociation i start4edu2grow w Caldas da Rainha w Portugalii.

Aleksander Lysko i Hanna Kostrzewska brali udział w kursie pod nazwą “Kreatywność i interkulturowość”. Mieli szansę poznać nowe narzędzia pracy i metody nauczania pobudzające do twórczego myślenia i kreatywnych rozwiązań. Ponadto kurs był szansą na pracę w międzykulturowej grupie uczestników – pedagogów, animatorów i trenerów m.in. z Rumunii, Węgier, Hiszpanii i Łotwy.

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć. Część fotografii przedstawia grupy ludzi w pomieszczeniach podczas szkoleń, warsztatów etc.; część fotografii przedstawia ludzi na zewnątrz

Upowszechnienie

Niniejszy zeszyt ćwiczeń jest formą zgromadzenia, podsumowania i upowszechnienia najciekawszych z rozwiązań z tych zaproponowanych przez trenerów podczas szkoleń. Każde ćwiczenie jest krótko scharakteryzowane, a w opisie znaleźć można także propozycje wykorzystania w działaniach szkoleniowych, edukacyjnych czy innych podczas pracy z grupą.

Opis poszczególnych ćwiczeń uzupełniono o cele każdego z nich, aby zaakcentować w jakich sytuacjach edukacyjnych i pozaedukacyjnych ćwiczenia będą najbardziej przydatne. Przy każdym ćwiczeniu określono także orientacyjny czas jego trwania – tak, aby ułatwić planowanie zastosowania konkretnych działań.

Zachęcamy do lektury i refleksji, a także do własnych interpretacji ćwiczeń – tak, aby wiedza ewoluowała, a przykłady znajdowały coraz szersze zastosowanie.

Zeszyt ćwiczeń może przydać się edukatorom, animatorom, nauczycielom, szkoleniowcom i wszystkim, którzy pracują z ludźmi.

Hanna Kostrzewska i Aleksander Lysko są współautorami niniejszego zeszytu ćwiczeń.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych