O mobilności

Katarzyna Kleczko | „Quality EU Project Management – Erasmus+” | Portugalia 2021

Twarz kobiety przysłonięta w części maseczką. W tle kilka osób, spacerują po chodniku. W tle świątynia

W sierpniu Katarzyna Kleczko z działu Obserwatorium Kultury uczestniczyła w szkoleniu pn. „Quality EU Project Management – Erasmus+”, zorganizowanym przez Dominou Association we współpracy z Edu2Grow w Caldas da Rainha w Portugalii.

Celem szkolenia było rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarządzania i oceny projektów europejskich oraz umiejętności współpracy międzynarodowej i strategii komunikacyjnych. Szkolenie było również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w projektach międzykulturowych z uczestnikami z Rumunii, Hiszpanii, Łotwy, Węgier i Mołdawii.

Mobilność w ramach projektu „INTER-RIK”. „INTER-RIK” realizowany jest w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. To inicjatywa, dzięki której kadry naszego Instytutu w ramach kursów i szkoleń wzmacniają swoje kompetencje w zakresie animowania i realizacji niezawodowej edukacji dorosłych.

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć z główną postacią kobiecą. Część zdjęć we wnętrzach, część na zewnątrz

Upowszechnienie

Niniejszy zeszyt ćwiczeń jest formą zgromadzenia, podsumowania i upowszechnienia najciekawszych z rozwiązań z tych zaproponowanych przez trenerów podczas szkoleń. Każde ćwiczenie jest krótko scharakteryzowane, a w opisie znaleźć można także propozycje wykorzystania w działaniach szkoleniowych, edukacyjnych czy innych podczas pracy z grupą.

Opis poszczególnych ćwiczeń uzupełniono o cele każdego z nich, aby zaakcentować w jakich sytuacjach edukacyjnych i pozaedukacyjnych ćwiczenia będą najbardziej przydatne. Przy każdym ćwiczeniu określono także orientacyjny czas jego trwania – tak, aby ułatwić planowanie zastosowania konkretnych działań.

Zachęcamy do lektury i refleksji, a także do własnych interpretacji ćwiczeń – tak, aby wiedza ewoluowała, a przykłady znajdowały coraz szersze zastosowanie.

Zeszyt ćwiczeń może przydać się edukatorom, animatorom, nauczycielom, szkoleniowcom i wszystkim, którzy pracują z ludźmi.

Katarzyna Kleczko jest współautorką niniejszego zeszytu ćwiczeń.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych