O mobilności

Krzysztof Kraus | „Train the Trainer” | Czechy 2021

Grupa osób w pomieszczeniu. Twarz mężczyzny na pierwszym planie

W listopadzie 2021 r. Krzysztof Kraus z działu Komunikacja Społeczna i Promocja uczestniczył w kursie pn. „Train the Trainer”, zorganizowanym przez ShipCon Limassol, którego celem było podniesenie kompetencji i umiejętności trenersko-szkoleniowych. 

Kurs odbył się w stolicy Czech – Pradze.

Program 5-dniowego kursu obejmował zagadnienia zarówno w zakresie praktycznych umiejętności pozwalających na dostarczanie wyższej jakości szkoleń, jak i teoretycznie zagadnienia dotyczące konstrukcji szkoleń, używanych metod aktywizujących, sposobów odbioru szkoleń itp. Wartością dodaną kursu była możliwość konfrontacji własnych doświadczeń w ramach międzynarodowej grupy uczestników z Włoch, Niemiec, Rumunii, Malty, Chorwacji, Łotwy i Węgier. Poza tym konstrukcja kursu (zajęcia odbywały się w pierwszej części dnia) pozwoliła także na odkrycie klimatu jesiennej Pragi. 

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć sytuacyjnych z pobytu w Pradze. Fotografie przedstawiają miejskie plenery oraz grupy osób w pomieszczeniach

Upowszechnienie

Zachęcamy do wysłuchania podcastu – rozmowy z uczestnikiem mobilności w Pradze, Krzysztofem Krausem, którą animuje Maciej Zygmunt.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych