O mobilności

Łukasz Dziuba | „Intensive General English C1 / Standard Business English C1” | Malta 2021

Zapisana angielskimi zwrotami tablica suchościeralna

Ostatnie tygodnie sierpnia były czasem wzmożonych aktywności w projekcie „INTER-RIK” realizowanym w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. To inicjatywa, dzięki której kadry naszego Instytutu w ramach kursów i szkoleń wzmacniają swoje kompetencje w zakresie animowania i realizacji niezawodowej edukacji dorosłych.

W sierpniu Łukasz Dziuba z działu Mobilnego Centrum Digitalizacji uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Maltalingua w miejscowości St. Julians na Malcie.

Celem wyjazdu szkoleniowego był udział w intensywnym kursie językowym języka angielskiego na poziomie C1.

Kurs organizowany był w zróżnicowanych, międzykulturowych grupach składających się z przedstawicieli uniwersytetów, organizacji trzeciego sektora, instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorstw, a wszystkich łączył wspólny cel – praca nad doskonaleniem umiejętności językowych.

 

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć. Część fotografii przedstawia ludzi na zewnątrz. Część zdjęć przedstawia plenery

Upowszechnienie

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją nt. kursu na Malcie.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych