O mobilności

Maciej Zygmunt | „Outdoor education” | Portugalia 2021

Na perwszym planie młody mężczyzna w okularach słonecznych obok ustawionej na placu instalacji z nazwą miasta Caldas Da Rainha. W tle kościół katolicki. Słoneczna pogoda

W drugiej połowie sierpnia 2021 r. Maciej Zygmunt z działu Obserwatorium Kultury uczestniczył w kursie pn. „Outdoor education”, zorganizowanym przez Dominou Association, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji na świeżym powietrzu – silnie angażującej uczestników formie nauki poprzez doświadczenia plenerowe.

Kurs odbył się w Portugalii w mieście Caldas Da Rainha.

Ścieżka kształcenia wypełniona była treściami teoretycznymi oraz zadaniami praktycznymi, a także debatami. Wiele treningów odbyło się na świeżym powietrzu z wykorzystaniem naturalnych elementów otoczenia lub infrastruktury miejskiej, parkowej i rekreacyjnej. Wszystkie ćwiczenia w ramach kursu ogniskowały się w następujących obszarach tematycznych: gry międzykulturowe, edukacja na świeżym powietrzu, metody twórcze w edukacji poza instytucją.

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć sytuacyjnych z pobytu w Portugalii w Caldas Da Rainha

Upowszechnienie

Niniejszy zeszyt ćwiczeń jest formą zgromadzenia, podsumowania i upowszechnienia najciekawszych z rozwiązań z tych zaproponowanych przez trenerów podczas szkoleń. Każde ćwiczenie jest krótko scharakteryzowane, a w opisie znaleźć można także propozycje wykorzystania w działaniach szkoleniowych, edukacyjnych czy innych podczas pracy z grupą.

Opis poszczególnych ćwiczeń uzupełniono o cele każdego z nich, aby zaakcentować w jakich sytuacjach edukacyjnych i pozaedukacyjnych ćwiczenia będą najbardziej przydatne. Przy każdym ćwiczeniu określono także orientacyjny czas jego trwania – tak, aby ułatwić planowanie zastosowania konkretnych działań.

Zachęcamy do lektury i refleksji, a także do własnych interpretacji ćwiczeń – tak, aby wiedza ewoluowała, a przykłady znajdowały coraz szersze zastosowanie.

Zeszyt ćwiczeń może przydać się edukatorom, animatorom, nauczycielom, szkoleniowcom i wszystkim, którzy pracują z ludźmi.

Maciej Zygmunt jest współautorem niniejszego zeszytu ćwiczeń.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych