O mobilności

Marta Rosół | „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” | Hiszpania 2020

Grupa 4 kobiet w sali, uczestniczących w warsztatach/szkoleniu. Kobiety siedzą w sali przy stole podczas pisania na kartkach

W dniach 20-24 stycznia 2020 r. Marta Rosół uczestniczyła w kursie „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji”, orgaznizowanym przez Instytut Edukacyjny „Dorea”. Szkolenie odbyło się w Barcelonie w Hiszpanii.

W ramach etapu przygotowawczego uczestniczka mobilności korzystała z usług szkoły językowej.

Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko, uczestniczka zadeklarowała przydatność zdobytej w Barcelonie wiedzy w zakresie efektywnej komunikacji i kooperacji. Program kursu „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” oparty był o zajęcia teoretyczne i ćwiczenia z zakresu: definiowania problemów, procesu decyzyjnego, procesu grupowego i projektowania rozwiązań, skutecznej komunikacji, zarządzania kryzysami, tworzenia wizji przyszłości. Pozostałymi uczestnikami szkolenia byli głównie menadżerowie, m.in. z Bułgarii, Niemiec, Litwy i Węgier. Podczas tygodniowego szkolenia grupa chętnie współpracowała ze sobą, część osób spędzała ze sobą czas wolny.

Udział w mobilności okazał się niewątpliwie wartościową inicjatywą edukacyjną, której towarzyszyła poza formalna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami kursu. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności, zostaną wykorzystane w regularnej pracy edukacyjnej i trenerskiej prowadzonej przeze Martę Rosół w Instytucie Korfantego i partnerskich podmiotach kultury.

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć ze szkolenia/warsztatów w Barcelonie. Zdjęcia z wnętrz (sala szkoleniowa) oraz z ulic Barcelony zimą

Upowszechnienie

Problem to słowo, które od razu niesie negatywny ładunek. Praca z problemami jest działaniem wymagającym – zarówno od osoby, która nimi zarządza, jak również od osób, które uczestniczą w tym procesie. O tych ostatnich szczególnie nie można zapominać, programując swoje działania.

Wydaje się to oczywiste, ale w wielu przypadkach nie jest. Dlatego też poniżej można znaleźć kilka przemyśleń, wskazówek, które pomogą w rozwiązywaniu problemów, jak i podejmowaniu decyzji w oparciu o przepracowane problemy. Tekst ten powstał po odbyciu mobilności w projekcie INTER-RIK w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Ma być inspiracją dla przemyślenia swoich działań, co w dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości, jak i coraz to większej liczby obowiązków i zadań do zrealizowania jest dosyć trudne. Jednak raz na jakiś czas warto zastosować wybrane narzędzia tu przedstawione w odniesieniu do swoich własnych problemów zawodowych, jak i w odniesieniu do grupowych procesów w pracy.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych