O mobilności

Tomasz Molitor | „Niemiecki język i kultura dla edukatorów” | Niemcy 2021

Siedzący za biurkiem mężczyzna pochylony nad kolorową mapą Niemiec. Zdjęcie w pomieszczeniu

Miesiące wakacyjne upłynęły w IMP pod znakiem powrotu do realizacji projektu „INTER-RIK” realizowanego w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. Względne zluzowanie obowiązujących obostrzeń pandemicznych sprzyjało zagranicznym mobilnościom.

Jeden z pracowników Instytutu, Tomasz Molitor, uczestniczył w Berlinie w kursie pn. „Kultura i język niemiecki dla edukatorów”, którego organizatorem była Europass – Teacher Academy.

Głównym celem szkolenia było zwiększenie kompetencji językowych poprzez naukę języka metodą aktywnego uczestnictwa.

Program kursu obejmował zajęcia stacjonarne (wykłady, dyskusje, ćwiczenia z zakresu geografii, historii, kultury Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem stolicy, metod nauczania i komunikacji) oraz niezwykle dużo aktywności zewnętrznych (poznawanie miasta, odkrywanie jego walorów kulturowych, uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych).

Obecność w międzynarodowej (Czechy, Polska, Słowacja) grupie szkoleniowej nadała kursowi charakter międzykulturowy i pozwoliła rozwinąć kompetencje interpersonalne.

 

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć. Część fotografii przedstawia grupy ludzi w pomieszczeniach podczas szkoleń, warsztatów etc.; część fotografii przedstawia ludzi na zewnątrz

Upowszechnienie

Zachęcamy do zapoznania się z dwujęzyczną prezentacją nt. kursu w Berlinie.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych