O projekcie

Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku – projekt rozwojowy

To ogólnodostępna i czytelna w formie instrukcja „krok po kroku”, mająca na celu:

  • ożywienie, ponowne zdefiniowanie atrakcyjności miejsc w wymiarach: funkcjonalnym, rewitalizacji społecznej oraz estetyki,
  • wzrost kompetencji mieszkańców, wsparcie postaw twórczych, promocję lokalnego współdziałania,
  • pobudzenie lokalnych liderów do tworzenia społecznych koalicji na rzecz odpowiedzialności za ich bezpośrednie sąsiedztwo,
  • polepszenie wizerunku miejsc, jakości życia mieszkańców.

Przygotowanie przewodnika był uspołecznionym procesem angażującym specjalistów, praktyków rewitalizacji: animatorów, artystów i architektów. Odbiorcą działań są przedstawiciele społeczności lokalnej z potencjałem do zaangażowania się w sprawy publiczne oraz wszyscy mieszkańcy regionu.

Wartością dodaną są inicjowane przez Instytut (te wpisujące się w bieżącą działalność Instytutu oraz specjalne) działania animacyjne i edukacyjne w przestrzeniach publicznych.

„Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku” – przewodnik przygotowany zostanie z myślą o mieszkańcach chcących zmienić miejsce, w którym żyją, a którzy do tej pory nie bardzo wiedzieli, w jaki sposób zainicjować te zmiany, gdzie szukać pomocy, z kim należy podjąć współpracę, aby zrealizować założone cele i osiągnąć zamierzone skutki. Ten wyjątkowy materiał edukacyjny wydany zostanie w formie infograficznej broszury, której treść jest pełna wskazówek podpowiadających jakie kroki trzeba wykonać, aby polepszyć jakość estetyki i funkcjonalności najbliższego otoczenia”.