O nas

O OBSERWATORIUM KULTURY

Obserwatorium to badawczo-rozwojowy dział Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (wcześniej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach). 

Program Obserwatorium

Rozwój potrzeb informacyjnych związanych z prowadzeniem polityk publicznych wymaga odpowiedniego, czy też raczej odpowiedzialnego zarzadzanie wiedzą. To złożony interdyscyplinarny proces jej gromadzenia, oceny i selekcji – w celu ewaluacji i projektowania rozwiązań dla instytucji, wsparcia osób i organizacji na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Misja Obserwatorium

Rozpoznawanie kultury, kształtowanie opinii o kulturze oraz twórcze wspieranie jej rozwoju poprzez inicjowanie i realizowanie projektów badawczo-rozwojowych i etnograficznych oraz zapewnienie dostępu do danych i wiedzy dotyczących zjawisk i procesów w kulturze.

Co robimy?

 • rozpoznajemy, inicjując i realizując lokalne, regionalne, ogólnopolskie projekty badawczo-rozwojowe i etnograficzne, monitorujemy polityki publiczne, promujemy pomostowe programy współpracy i grantowe;
 • edukujemy, podnosząc kompetencje kadr, konsultujemy rozwiązania dla rządowych i samorządowych systemów kultury;
 • sieciujemy, tworząc okazję do spotkań, wymiany myśli i współpracy z ze środowiskiem oświaty, aktywizujemy partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej młodych;
 • komunikujemy przeszłość ze współczesnością poprzez nowoczesne i atrakcyjne w formie projekty popularyzacji i promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem wszystkich subregionów województwa śląskiego;
 • prowadzimy doradztwo projektowe w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz pozyskiwania środków finansowych;
 • dywersyfikujemy formaty i lokalizacje działań.

WIZJA – chcemy, by Obserwatorium było:

 • otwartym operatorem kultury, nastawionym na: projektowanie i wdrażanie wysokiej jakości odpowiedzialnych społecznie rozwiązań i produktów, zarządzanie wiedzą, edukację;
 • inicjatorem interdyscyplinarnych platform współpracy, sieci partnerskich,
 • przyjaznym think-tankiem, obserwatorem i animatorem społecznym, promotorem idei i technologii.

CELE Obserwatorium:

 • odpowiadanie na pytania, upowszechnianie danych – wszystko by zyskać jak najszerszą perspektywę poznawczą dla rozwiązań w kulturze;
 • monitoring polityki kulturalnej w Polsce. Prezentacja dokumentów strategicznych i aktów kształtujących otoczenie formalno-prawne kultury;
 • doradztwo projektowe skierowane do osób i organizacji o różnym doświadczeniu w tym zakresie,
 • organizacja debat, spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji.

Beneficjenci i interesariusze Obserwatorium: 

instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe, twórcy, środowisko akademickie, artystyczne grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego, media, mieszkańcy regionu.

 

Pracownicy Obserwatorium:

Maciej Zygmunt – Kierownik Działu Obserwatorium Kultury / kierownik kreatywny
m.zygmunt[malpa]instytutkorfantego.pl 
+48 500 505 951
32 251 75 63 wew. 110
32 201 77 70

Aleksander Lysko – Trener / Konsultant Projektowy
a.lysko[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 110
32 201 77 70

Katarzyna Kleczko – Specjalistka ds. Zarządzania Projektami Kulturowymi i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
k.kleczko[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 110
32 201 77 70

Krzysztof Kulbicki – Specjalista ds. Obserwatorium Kultury
k.kulbicki[malpa]instytutkorfantego.pl
32 251 75 63 wew. 110
32 201 77 70