O projekcie

Akcja re-Animacja!

Projekt swoim działaniem objął trzy klasy Zespołu Szkół w Wyrach i skupił się na organizacji cyklu warsztatów dla każdej z klas w oparciu o trzy bloki tematyczne: – przestrzeń (działania w oparciu o sztukę współczesną – stworzenie instalacji w terenie), – słowo (działania w oparciu o język jako narzędzie tworzenia sztuki – przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego), – dźwięk (działania wykorzystujące ekspresję muzyczną). Warsztaty zakładały działania praktyczne i zaangażowanie lokalnej społeczności i przestrzeni: podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół w Gostyni, członkinie Klubu Kobiet Aktywnych w Wyrach, Urząd Gminy w Wyrach. Podsumowaniem projektu była Gala w Domu Kultury w Gostyni, podczas której licznej publiczności zaprezentowane zostały efekty warsztatów.

Realizatorzy

 

 

Monika Okoń (Dom Kultury w Gostyni)

Sylwia Grygierczyk (TROSKLIWE MISIE Żłobek i Przedszkole w Gostyni)

Galeria