O projekcie

Godzina dla świata

„Godzina dla świata” to pilotażowy projekt edukacji kulturowej oparty na wykorzystaniu ekspresji twórczej do realizacji godziny wychowawczej w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w niewielkiej miejscowości Ornontowice. Uczniowie wszystkich klas w ramach swoich godzin wychowawczych doświadczali zupełnie nowych wrażeń, przełamując standardową formę godziny do dyspozycji wychowawcy. Przez trzy tygodnie spotykali się z edukatorami różnych dziedzin sztuki, aby poprzez wypowiedź artystyczną wyrazić swoje przemyślenia na temat aktualnych, ważnych społecznie problemów życia społecznego. Efektem współpracy klasy, wychowawcy i edukatora stały się m.in.: choreografia poświęcona ucieczce ze swojego kraju, etiuda teatralna o e-konflikcie, graficznie przedstawienie braku koncentracji i nadmiaru oraz film o braku czasu. Wszystkie klasy skonfrontowały swoje przemyślenia i prace podczas happeningu końcowego. W projekcie każdy uczeń traktowany był jako indywidualny partner dyskusji o współczesnych problemach. Zaledwie cztery tygodnie dowiodły, że umożliwienie nastolatkom wolności wypowiadania się poprzez sztukę jest potrzebne i efektywne. Dodatkową wartością projektu było wyposażenie nauczycieli w nowe narzędzia i sposoby pracy, jak również przekonanie ich, że kultura może działań w szkole na wszystkich płaszczyznach.

Pod tym LINKIEM można znaleźć film z realizacji jednego z działań w projekcie.

Realizatorzy

 

 

 

Aleksandra Jaworudzka (ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach)

Marcin Wilczyński (Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach)

Archiwum