O projekcie

Słowiański dzień – od wschodu do zachodu słońca

„Słowiański dzień: od wschodu do zachodu słońca” był larpem dla dzieci z klasy V szkoły podstawowej, polegającym na stworzeniu symulacji grodu wczesnosłowiańskiego Ślężan. Uczestnicy wcielili się w jeden z rodów i odgrywali rolę przydzielonych im postaci. Głównym zadaniem było opowiedzenie się za lub przeciw przyjęciu przez Słowian Chrztu dla Polski, po wcześniejszym zapoznaniu się z argumentacją zwolenników i przeciwników. W ramach zaplanowanych działań uczestnicy zostali podzieleni na 3 rodziny i wzięli udział m.in. w rozwiązaniu sporów w grodzie. Zostali skonfrontowani z istotami ze Słowiańskich wierzeń oraz uczyli się prostego rękodzieła. Dzięki kostiumom, prowadzącym grę „słowiańskim” animatorom dzieci mogły poczuć się, jakby żyły w tamtych czasach. Larp odbył się w przestrzeni Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i składał się z trzech części: wstępu (warsztaty, ćwiczenia, zabawy wprowadzające w realia historyczne oraz o tym, czym jest larp); części właściwej – larpa; zakończenia (podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych podczas larpa).

Realizatorzy

Agnieszka Hawryluk-Boruta (Stowarzyszenie Liveform)

Marta Szmigiel (Stowarzyszenie Liveform)

Archiwum