O projekcie

Być jak… Happeningi artystyczne inspirowane twórczością wybitnych artystów XX wieku

Projekt regrantingowy w ścieżce dotacyjnej autorstwa Siemianowickiego Centrum Kultury. Działanie to cykl happeningów artystycznych wykraczających poza ramy tradycyjnych zajęć realizowanych w ramach edukacji artystycznej w placówkach oświatowych i zajęć plastycznych organizowanych przez instytucje kultury. Podbudowę merytoryczną każdego z happeningów stanowić będzie wybrany (rozpoznawalny i poddany szeregowi analiz krytycznych) nurt w sztuce współczesnej – przedstawiony uczestnikom w formie prezentacji multimedialnej na początku każdego ze spotkań. Uczestnicy projektu wykonali wielkoformatowe prace nawiązujące do estetyki i stylistyki reprezentanta danego nurtu artystycznego. Młodzież pracowała inspirując się metodą twórczą znanego artysty. Planowane działania realizowane były w plenerze, włączając w to twórczą ingerencję w przestrzeń miejską. Prace uczniów, które wytworzone zostały w trakcie trzech kolejnych warsztatów zaprezentowane zostały na podsumowaniu, które odbyło się 26 października w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

Realizatorzy

 

 

 

Paulina Matysek (Siemianowickie Centrum Kultury)

Archiwum