O projekcie

konTakToWy – spotkania teatralne

Projekt był odpowiedzią na realną potrzebę zwiększenia kompetencji pedagogów i wykorzystania potencjału miasta w działalności na rzecz rozwoju środowiska teatralnego. Założeniem projektu jest jego cykliczność i rozwój. W październiku odbyły się główne działania projektowe (wcześniej były to działania organizacyjne). 6 października odbyły się warsztaty prowadzone przez Martę Sawicką (aktorką Teatru Polskiego w Bielsku-Białej). Aktorka poprowadziła warsztaty dla młodzieży z zakresu Elementarnych Zadań Aktorskich oraz dla animatorów i pedagogów z zakresu Edukacji teatralnej. 7 października odbyły się spektakle teatralne: „Momo” Teatr Rawa, „Rozmaryn” Marta Pohrebny, „Jutro Australia” Teatr Czwarta Scena i koncert zespołu Lunatyp.

Realizatorzy

 

 

Anna Pieróg
Maciej Pezdek