O projekcie

Lepsze noty – sztuka wspólnoty

Projekt miał na celu zmienić najbliższą przestrzeń uczniów w przyjazną i taką, z którą się utożsamiają. Miał też zmienić obraz Domu Kultury jako otwartego miejsca, gdzie ciekawie można spędzić czas. Wszystko jednak ma się dziać przy udziale, a tak naprawdę za sprawą dzieci. Spoiwem działań jest sztuka wspólnoty – „community arts” – rozumiana jako aktywność artystyczna oparta na współpracy lokalnej społeczności (w tym przypadku dzieci) z lokalnymi twórcami. We wrześniu i październiku dzieci wzięły udział w warsztatach, których efektem było: 1. Stworzenie „kącika oddechu” (na terenie szkoły) – pomalowane pieńki drzewne ustawione pośród drzew, na trawie służyć mają jako przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Dzieci pod okiem artystki – Elwiry Zembrzuskiej same stworzyły ww. pieńki. Taka przestrzeń nie służy wyłącznie do odpoczynku – już odbyła się tam lekcja języka polskiego. 2. Warsztaty graffiti – dzieci wraz z artystą-graficiarzem Dariuszem Hądz stworzyły swój projekt graffiti, a później z jego pomocą wykonały go na płocie wokół szkoły. 3. Instalacja „drzewa w swetrach” – uczniowie z pomocą autorek projektu – Aleksandry Eichler oraz Alicji Szozdy wykonały „swetry”, które następnie umieściły na pniach drzew, aby jeszcze bardziej umilić przestrzeń wokół szkoły.

Realizatorzy

 

 

Alicja Szozda (Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach)
Aleksandra Eichler (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku-Popielowie)

Archiwum