O projekcie

Matematyka jest artystką

Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 15 w Mysłowicach wzięli udział w zajęciach warsztatowych w 3 miejscach kultury: Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, NOSPR w Katowicach oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach. Podczas każdych z zajęć odkrywali obecność matematyki w różnych dziedzinach sztuki, odpowiednio: plastyce, muzyce i literaturze. Ostatnim etapem projektu było przeprowadzenie happeningu na terenie szkoły, prezentujące doświadczenia w projekcie.

Realizatorzy

 

 

Patrycja Karwicka-Bogusz (SP nr 15 w Mysłowicach)

Archiwum