O projekcie

Most na Tołstoja

Działanie adresowane było do uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 4 (SP4) w Rudzie Śląskiej (RŚl), wśród których są dzieci z typowo śląskich rodzin, jak i z rodzin napływowych. Projekt realizowany był na terenie miejscowości: Ruda Śląska, Zabrze oraz Świętochłowice. Podczas wycieczek, lekcji muzealnych i warsztatów realizowanych w SP4 i Miejskim Centrum Kultury (MCK) uczniowie poznali najciekawsze miejsca, śląską kuchnię, pracę górnika, śląskie stroje, tańce i pieśni oraz obrzędy, zwyczaje i legendy. W projekcie wzięło udział 15 uczniów, którzy stanowią trzon „koła regionalnego”, stanowiącego projekt autorski zaakceptowany do realizacji w SP4 w przyszłym roku szkolnym.

Realizatorzy

 

 

Joanna Wojciechowska (SP nr 4 Ruda Śląska)
Damian Belok (Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej)

 

 

Archiwum