O projekcie

Sztuka przez dotyk

Projekt zakładał organizację warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących w Miejskiej Galerii w Częstochowie wraz z Polskim Związkiem Niewidomych. Zorganizowano 4 popołudniowe sesje warsztatowe, podczas których animatorzy, artyści z Pracowni Artystycznej „Wielokropka” wraz z uczestnikami pracowali nad koncepcjami dzieł plastycznych: grafika, collage, książka dotykowa pod ogólnym tytułem „Mit o Minotaurze”. Zajęcia to dobra praktyka edukacji kulturowej realizowanej w instytucji kultury dla uczestników z utrudnionym dostępem do sztuki. Prowadzone działania zakończyła wystawa prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Realizatorzy

 

 

Barbara Szyc (Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie)