O projekcie

Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy

Projekt realizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (dawniej Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach) w latach 2007 oraz 2008 przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania była audiowizualna dokumentacja obrzędów z wybranych miejscowości z terenu województwa śląskiego. Efektem projektów są filmy wideo z komentarzem etnologa, które mogą służyć jako dobry materiał wzbogacający edukację regionalną.