O projekcie

Uniwersytet Kulturoznawców z Instytutem Korfantego i UŚ

Pracowników sektora kultury zapraszamy do udziału w projekcie Uniwersytet Kulturoznawców. Współorganizatorem działania jest Instytut Korfantego.

Działanie dedykowane jest osobom zatrudnionym w sektorze kultury – pracownikom instytucji kultury, takich jak: domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury, niestudiujące, w wieku 35+ (skończone w dniu rekrutacji), pracującym w woj. śląskim.

Grupy uczestniczących (minimalnie 15 os.) zgłaszają przedstawiciele instytucji-organizatorki. Wybór tematów szkoleniowych następuje w partnerskiej i konsultacyjnej relacji pomiędzy przedstawicielem konkretnej instytucji i jego (współ)pracownikami.

Celem zadań realizowanych w ramach Uniwersytetu Kulturoznawców jest rozwijanie kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie:
1) wiedzy ogólnej dotyczącej najnowszych zjawisk w różnych przestrzeniach kultury (np.: teatr, film, literatura, design, obyczaje, nowe media);
2) umiejętności planowania i promocji nowych form animacji i organizacji kultury.

Oferujemy nieodpłatne wizyty edukacyjne, w ramach których pracownicy instytucji uczestniczą w wykładzie wprowadzającym (1 godz. dydaktyczna), w zasadniczej części laboratoryjnej (3 godz. dydaktyczne) oraz w wykładzie podsumowującym (1 godz. dydaktyczna).

Uniwersytet Kultutroznawców jest częścią projektu „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim”.

Oferta