O badaniu

Atom Kultury. Badanie pracowników domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego

Celem projektu badawczego było zdiagnozowanie stanu domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego w następujących przestrzeniach: zarządzanie, finansowanie, partycypacja wewnętrzna i zewnętrzna w programowaniu działalności i ustalenie związków zachodzących pomiędzy tymi przestrzeniami. Było to badanie fokusowe pracowników merytorycznych, kierowników i dyrektorów samorządowych domów, ośrodków i centrów kultury, którzy wykazują się ponadprzeciętną wiedzą, kreatywnością i efektywnością w realizowaniu projektów kulturalnych oraz mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania domu, ośrodka, centrum kultury, a także jego otoczenia.

Na pierwszy etap projektu Atom Kultury Dwa składały się dwa dni pogłębionych wywiadów, pracy koncepcyjnej i warsztatowej – czyli rozmów o funkcji, zarządzaniu, programowaniu działalności i jej finansowaniu, a więc o miejscu i otoczeniu domów kultury, a także pracy w grupach, dyskusji i gier symulacyjnych. Wszystko po to, by specjalnie dobrana i zróżnicowana grupa uczestników badania, za pomocą zaawansowanych narzędzi dostarczyła cennych informacji.

To pierwszy taki fokus badawczy w województwie śląskim. Partnerzy merytoryczni działania z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundacja Obserwatorium to specjaliści wspierający podobne projekty w innych częściach kraju. Naszym celem była pełna diagnoza domu, ośrodka, centrum kultury w województwie śląskim.

Kolejny krokiem było systematyzowanie i analizowanie ogromnej ilości danych: audio, video, ankiet i tekstów.

Wyniki badań