Więcej

Co dalej z kulturą 2014 – 2020? – program poświęcony funduszom europejskim dla kultury

Organizatorem programu był Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (dawniej Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach), a partnerem programu – Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. W ramach programu odbyły się spotkania oraz szkolenia dotyczące finansowania kultury ze środków europejskich po roku 2013.