O projekcie

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Projekty diagnostyczne zrealizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w województwie śląskim

Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, a także odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Obserwatorium Kultury, wyspecjalizowana komórka badawcza Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, realizuje etapy diagnostyczne programu – lokalne badania społeczne i mapowanie zasobów. Wspólnie z samorządowymi instytucjami kultury w oparciu o autorskie narzędzia badawcze, Instytut dostarcza dane i umiejętności, dzięki którym realizacja oddolnych inicjatyw społecznościowych staje się łatwiejsza.

W ramach programu podjęto wspólne inicjatywy badawcze z:

  • Pszczyńskim Centrum Kultury w 2013 r.,
  • Tarnogórskim Centrum Kultury w 2014 r.,
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu w 2014 r.,
  • Miejskim Domem Kultury „Południe” w Katowicach w 2015 r.,
  • Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej w 2015 r.,
  • Centrum Kultury „Arteria” w Ornontowicach w 2016 r.,
  • Domem Kultury Boguszowice w 2016 r.
  • Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku 2017 r.
  • Siemianowickie Centrum Kultury w 2018 r.