O badaniu

Edukacja Kulturowa. Obserwatorium

Publikacja wieńcząca realizację przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach badań w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”.

Z jednej strony jest ona efektem doświadczeń, badań i licznych, zróżnicowanych przedsięwzięć edukacyjnych, które realizowaliśmy jako operator programu w województwie śląskim. Z drugiej strony publikacja stanowi rodzaj nowego otwarcia. Zgromadzone refleksje, wypracowane rozwiązania czy praktyki opisane w książce mogą być znakomitą inspiracją do podejmowania autorskich działań w zakresie edukacji kulturowej przez nauczycieli, animatorów, opiekunów dzieci i wielu innych. Tym samym, podsumowując bogaty w zróżnicowane przedsięwzięcia rok, służymy wiedzą i dopingujemy do działań wszystkich pasjonatów edukacji kulturowej.

Publikacja ta ukazała się dzięki znakomitej współpracy i zaangażowaniu licznych partnerów instytucjonalnych i indywidualnych, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować, licząc jednocześnie na dalsze wspólne działania. Dziękujemy szczególnie wszystkim animatorom, nauczycielom, badaczom, inicjatorom działań edukacyjnych, ich uczestnikom i naszym współpracownikom, których energia i zapał przełożyły się na sukces programu „Bardzo Młoda Kultura” w naszym regionie i poza nim.

Edukacja kulturowa to priorytetowy obszar działań Instytutu, który chcemy sukcesywnie rozwijać. Kilkuletnie doświadczenie regionalnego operatora programu „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018” pokazało, jak cennym i ważnym zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Wierzymy, że wypracowane wspólnie pomysły i idee, pomogą wychowywać i animować przyszłe pokolenia. Niniejsza publikacja niech więc stanowi inspirujący wkład w długofalowym procesie kształtowania otwartych i świadomych obywateli.