O projekcie

EtnoŚląskie+

Projekt EtnoŚląskie+ został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. To działanie interwencyjne w 3 miejscach w województwie śląskim i jednej miejscowości w województwie małopolskim. Głównym celem projektu była aktywizacja lokalnych społeczności poprzez edukację kulturową.

Projekt realizowany był głównie w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, co pozwoliło wzmocnić lokalną tożsamość kulturową poprzez podjęcie się działań animacyjnych z wykorzystaniem edukacji kulturowej. Dzięki temu mieszkańcy poznali bliżej swoje dziedzictwo kulturowe i historyczne, w tym szczególnie te, które stoi w obliczu zagrożeń ze strony przemian cywilizacyjno-urbanizacyjnych. We wszystkich miejscach realizacji projektu środowisko zintegrowało się, mogło wymienić doświadczenia i dobre praktyki, albo po prostu spotkać się – zarówno ze sobą, jak i tradycją czy kulturą lokalnej społeczności.

W Czeladzi (Zagłębie Dąbrowskie) wydano publikację poświęconą czeladzkim kapliczkom i krzyżom przydrożnym, podczas premiery publikacji odbył się także wernisaż wystawy z podobnym materiałem. Partnerem działania było Miasto Czeladź oraz Muzeum Saturn w Czeladzi. WYPOŻYCZ WYSTAWĘ!

W ramach działań w Świerklańcu przygotowano informator-przewodnik po Świerklanieckim Kompozycji Krajobrazowej wraz z materiałami do gry terenowej. W jeden z październikowych weekendów w parku w Świerklańcu zorganizowano działanie animacyjne – spacery po parku z przewodnikami, grę terenową, warsztaty plastyczne, zwiedzanie obiektów w parku z przewodnikiem. Partnerami działania byli: Gmina Świerklaniec, Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu).

W Szczekocinach zorganizowano spotkanie warsztatowo-animacyjne dla urzędników gminnych oraz mieszkańców gminy, którzy zaangażowani są w próby zachowania dziedzictwa materialnego miasta. W ramach działania stworzono także materiały edukacyjno-szkoleniowe dotyczące dziedzictwa tego miejsca wraz z broszurą, która zawiera scenariusze działań związanych z jego ochroną. Podczas spotkania oprócz części teoretycznej prowadzonej przez ekspertów, można było wziąć udział w części warsztatowo-konsultacyjnej, gdzie wypracowano różne rozwiązania, jak dbać o szczekocińskie dziedzictwo. Partnerami wydarzenia byli: Gmina Szczekociny, Miesjo-Bminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach, Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic).

Działaniem poza województwem śląskim, ale pozostającym bezpośrednio w obszarze jego zainteresowań była organizacja II Forum Regionalnego Między Małopolską a Śląskiem, podczas którego odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. W 2018 roku we współpracy z Gminą Chrzanów, Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie i Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec udało się zorganizować dwudniowe Forum, które przyciągnęło zainteresowanych tą tematyką. Wydano również publikację towarzyszącą pt. “Zapomniane dziedzictwo” oraz stworzono specjalną wystawę, która była pokazywana podczas Forum.

Wszystkie publikacje można znaleźć w naszej Bibliotece – CZYTAJ TERAZ!